YLEISTÄ HAUKKUPANNOISTA

Haukku- ja koulutuspannat on tarkoitettu apuvälineiksi koiran opettamiseen ja kouluttamiseen. Mikään näistä laitteista ei korvaa ihmisen panosta koulutuksessa, eikä mikään niistä yksin saa koiraa käyttäytymään toivotulla tavalla.

Varsinkin hiljaisemmaksi opettaminen vaatii aikaa ja vaivaa, mutta toisaalta lopputulos on kaiken vaivan väärtti. Kärsivällisellä, lempeällä ja ennen kaikkea johdonmukaisella koulutuksella tuloksia voi saada aikaan yllättävänkin nopeasti.

Ultraäänipannat ovat hellävaraisia muistuttajia. Ne reagoivat kurkkutorven värähtelyyn ja niistä tulevan korkean äänen on tarkoitus hämmentää koira ja saada se unohtamaan haukun kohde tai syy. Korkea ääni ei myöskään tunnu koirasta mukavalta ja sekin osaltaan vähentää haukkumista.

Useimpien koirien kohdalla haukkuminen vähenee ja joidenkin kohdalla se saattaa loppua jopa kokonaan.

Sisätilanhaukunestolaitteen toiminta perustuu myös ultraääneen. Tosin jos perheessä on useampi koira, joista vain yhdellä on tapana haukkua esim. eteisessä, myös muut koirat saavat osansa ultraäänestä, vaikka eivät ole mitään tehneetkään. Laite sopii siis parhaiten yhden koiran perheisiin tai monikoiraisiin perheisiin, joissa kaikki koirat haukkuvat.

Ultraäänipannat tai -laitteet eivät vahingoita koiraa.

Värinäpannat värisevät ja myös niiden on tarkoitus hämmentää koiraa niin, että haukkuminen unohtuu.

Monien koirien kohdalla haukkuminen vähenee ja jotkut saattavat lopettaa sen kokonaan.

Värinäpannat eivät vahingoita koiraa.

On olemassa myös pantoja, joissa yhdistyy ääni ja värinä.

Suihkepannat, ns. sitruunapannat, tunnistavat koiran haukun ja suihkauttavat tuoksuttoman tai tuoksuvan sprayn koiran leuan alle. Tarkoituksena on, että koira oppii ymmärtämään haukkumisen ja epämiellyttävän, mutta harmittoman, suihkeen yhteyden.
Kannattaa muistaa, että suihkepannan säiliössä on nestettä. Neste jähmettyy kylmässä, eivätkä spray-pannat välttämättä toimi kovemmilla pakkasilla. Myös paristot saattavat kulua nopeammin kylmällä ilmalla.

Piikkipantojen ja sähköiskuja antavien pantojen käyttäminen on kielletty Suomessa eläinsuojelulain nojalla.

TÄRKEÄÄ MUISTAA KAIKKIA HAUKUNESTOPANTOJA KÄYTETTÄESSÄ:

  • Anna koiran totutella laitteeseen kaulassa ennen sen varsinaista käyttöönottoa.
  • Älä koskaan pidä haukkupantaa koiralla jatkuvasti, vaan käytä pantaa ainoastaan silloin, kun koiralla on tapana haukkua tilanteessa, jossa se ei saisi haukkua. Pannan käyttäminen stressaa koiraa aina jonkin verran.
  • Älä koskaan jätä koiraa yksin uuden haukkupannan kanssa, vaan valvo ja seuraa aluksi, kuinka koira suhtautuu esim. värinään tai suihkeeseen. Jos koiralle aiheutuu pannasta liian suuri stressi ja ahdistus, näillä herkimmillä koirilla ei pantaa kannata silloin käyttää. Haitta voi olla viimekädessä suurempi kuin hetkellinen hyöty.
  • Älä anna lasten käyttää koiralla haukkupantaa. Haukkupantoja tulee käyttää ainoastaan aikuisten toimesta tai heidän läsnä ollessaan.
  • Pantoja ei tule käyttää koirilla, jotka kärsivät vakavista käytösongelmista kuten aggressiivisuus ja eroahdistus. Nämä ongelmat tulee ratkaista muilla keinoin. Käänny eläinlääkärin puoleen.
  • Pantoja ei tule käyttää sairailla koirilla. Varmista aina myös, että haukkuminen, tai muuten tavallisesta poikkeava käytös, ei johdu kivusta tai sairaudesta.
  • Mikään haukkupanta ei ole lopullinen ratkaisu koiran haukkuongelmiin. Haukkupannat on tarkoitettu avuksi uuden käyttäytymismallin oppimiseen. Uuden käyttäytymismallin opettaa koiralle ihminen. Palkinto on paras keino opin perille menoksi.
  • Silloin, kun koiran haukkumiseen on syynä pitkästyminen, pelko, ahdistus, aggressiivisuus, hämmennys, huomionhaku tai jokin näiden yhdistelmistä, koiran ongelmat tulee ratkaista muilla tavoin, kuin pelkällä haukkupannalla.